HvJ EU 8 april 2014 (Digital Rights Ireland), zaaknrs. C-293/12 en C-594/12HvJ EU 8 april 2014 (Digital Rights Ireland), zaaknrs. C-293/12 en C-594/12


Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (de Dataretentierichtlijn) is ongeldig.


Categorie├źn: Dataretentie, nocategory

Tags: , ,