Kantonrechter Rb. Rotterdam te Dordrecht 18 april 2013 (T.O.M.), IT 1124Kantonrechter Rb. Rotterdam te Dordrecht 18 april 2013 (T.O.M.), IT 1124

Uit hetgeen over en weer is gesteld, staat naar het oordeel van de kantonrechter onbetwist vast dat webwinkelier TOM vóór de aan haar uitgebrachte dagvaarding de door eiser, een consument-koper, ingeroepen ontbinding van de koop van de driewielerfiets niet heeft geaccepteerd, slechts een ruil heeft aangeboden in plaats van het accepteren van de retourzending van de fiets met terugbetaling van hetgeen is betaald, en dat TOM ten onrechte in haar aanbod in haar webwinkel heeft vermeld dat annulering, ontbinding en/of herroeping van een bestelling slechts mogelijk is binnen zeven dagen na bestelling als verzending nog niet heeft plaatsgevonden.


Daarnaast staat als niet, dan wel onvoldoende bestreden vast dat de bedingen in de algemene voorwaarden van TOM in strijd zijn met voor consumenten dwingendrechtelijke bepalingen van art. 7:23 en 7:21 van het BW.


Voormelde gedragingen en het opnemen c.q. laten staan van voormelde bepalingen in de algemene voorwaarden kunnen dan ook als onrechtmatig, wegens strijd met de wet, worden beschouwd.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, Consumentenrecht, E-commerce, nocategory

Tags: , , , , , , ,