Notariskamer Hof Amsterdam 15 mei 2012 (Notaris), LJN BX9030 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BX9030)Notariskamer Hof Amsterdam 15 mei 2012 (Notaris), ECLI:NL:GHAMS:2012:BX9030, LJN BX9030

Het gebruiken van een domeinnaam en een daaraan gekoppeld e-mailadres en de vermelding van een kantoornaam op het briefpapier moeten worden beschouwd als naar buiten optreden in de zin van artikel 24 van de Verordening beroeps- en gedragsregels. De omstandigheid dat van die uitingen veelal eerst wordt kennisgenomen als het contact het notariskantoor reeds is gelegd, kan hieraan niet afdoen, omdat het bij “naar buiten optreden” gaat om alle uitlatingen gedaan jegens derden.

Het gebruik van het litigieuze woord in de domeinnaam en het daarbij behorende e-mailadres bij het publiek de – onjuiste – indruk wekt dat appellant de enige notaris in de betreffende plaats is. Door dat gebruik presenteert appellant zijn kantoor derhalve niet juist, hetgeen in strijd is met artikel 24 van de Verordening. Het beroep op de marktwerking en het recht te concurreren kan aan die strijdigheid niet afdoen, omdat het recht te concurreren niet mede het recht omvat het publiek ten koste van de concurrent een onjuiste voorstelling van zaken te geven.


Categorieën: Domeinnamenrecht, E-mail, nocategory

Tags: , , , ,