Tags

art. 139 Gemeentewet

  1. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 januari 2020 (publicatie via papieren print), ECLI:NL:GHSHE:2020:226, korte inhoud
  2. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 8 oktober 2019 (publicatie NEN-normen), ECLI:NL:GHARL:2019:8229, korte inhoud
  3. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 februari 2018 (kenbaarheid tarieventabel), ECLI:NL:GHARL:2018:1360, korte inhoud
  4. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 1 oktober 2015 (leges omgevingsvergunning), ECLI:NL:GHSHE:2015:3888, korte inhoud