Tags

art. 2 AVG

  1. Hof van Justitie EU 16 juli 2020 (Schrems II), zaak C‑311/18, ECLI:EU:C:2020:559, korte inhoud