Tags

art. 234 sr.

  1. Rechtbank Rotterdam 19 maart 2020 (malware), ECLI:NL:RBROT:2020:2395, korte inhoud
  2. Rechtbank Den Haag 17 mei 2018 (Lizard Squad), ECLI:NL:RBDHA:2018:5775, korte inhoud
  3. Rechtbank Utrecht 8 december 2010 (OV-chipkaart), LJN BO6723 (ECLI:NL:RBUTR:2010:BO6723), korte inhoud