Tags

art. 285 sr.

 1. Rechtbank Limburg 22 juli 2020 (bedreiging burgemeester Venlo), ECLI:NL:RBLIM:2020:5369, korte inhoud
 2. Rechtbank Noord-Nederland 19 december 2019 (Facebook bedreiging), ECLI:NL:RBNNE:2019:5429, korte inhoud
 3. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2019 (ex-schoonzus), ECLI:NL:GHAMS:2019:4430, korte inhoud
 4. Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 (geen bedreiging schoolshoot), ECLI:NL:GHAMS:2019:4611, korte inhoud
 5. Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2019 (Snapchat filmpje), ECLI:NL:GHAMS:2019:3725, korte inhoud
 6. Rechtbank Noord-Nederland 17 september 2019 (screenshots WhatsApp), ECLI:NL:RBNNE:2019:3915, korte inhoud
 7. Gerechtshof Amsterdam 23 juli 2019 (diverse computercriminaliteit), ECLI:NL:GHAMS:2019:2749, korte inhoud
 8. Rechtbank Gelderland 23 juli 2019 (bedreiging WUR), ECLI:NL:RBGEL:2019:3558, korte inhoud
 9. Rechtbank Rotterdam 11 juli 2019 (dreigmails Aboutaleb), ECLI:NL:RBROT:2019:5636, korte inhoud
 10. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 5 juli 2019 (ontucht zonder lichamelijke aanraking), ECLI:NL:GHSHE:2019:2360, korte inhoud
 11. Rechtbank Den Haag 11 juni 2019 (privé-chat), ECLI:NL:RBDHA:2019:5877, korte inhoud
 12. Rechtbank Noord-Nederland 2 mei 2019 (dreigen met aanslag), ECLI:NL:RBNNE:2019:1862, korte inhoud
 13. Gerechtshof Amsterdam 18 april 2019 (geen onderzoek), ECLI:NL:GHAMS:2019:1331, korte inhoud
 14. Rechtbank Midden-Nederland 30 april 2019 (groepsgesprekken), ECLI:NL:RBMNE:2019:1862, korte inhoud
 15. Rechtbank Amsterdam 18 april 2019 (afslachten), ECLI:NL:RBAMS:2019:3285, korte inhoud
 16. Rechtbank Amsterdam 9 januari 2019 (bommelding), ECLI:NL:RBAMS:2019:117, korte inhoud
 17. Rechtbank Amsterdam 4 januari 2019 (droomstapel), ECLI:NL:RBAMS:2019:24, korte inhoud
 18. Rechtbank Overijssel 4 oktober 2018 (Project X2), ECLI:NL:RBOVE:2018:3656, korte inhoud
 19. Hoge Raad 18 september 2018 (bedreiging via LinkedIn), ECLI:NL:HR:2018:1679, korte inhoud
 20. Gerechtshof Amsterdam 11 juni 2018 (mail vanuit Nanning), ECLI:NL:GHAMS:2018:1907, korte inhoud
 21. Rechtbank Rotterdam 30 mei 2018 (IJsberg), ECLI:NL:RBROT:2018:4299, korte inhoud
 22. Rechtbank Amsterdam 29 mei 2018 (themazitting discriminatie), ECLI:NL:RBAMS:2018:3932, korte inhoud
 23. Rechtbank Rotterdam 3 mei 2018 (partner van voetballer), ECLI:NL:RBROT:2018:5143, korte inhoud
 24. Rechtbank Rotterdam 3 mei 2018 (Poke-a-Cops), ECLI:NL:RBROT:2018:5142, korte inhoud
 25. Rechtbank Gelderland 30 maart 2018 (wraakporno en bedreiging), ECLI:NL:RBGEL:2018:1461, korte inhoud
 26. Rechtbank Oost-Brabant 19 januari 2018 (onthoofdingsvideo’s),ECLI:NL:RBOBR:2018:265, korte inhoud
 27. Hoge Raad 9 januari 2018 (schietschijf in spel), ECLI:NL:HR:2018:24, korte inhoud
 28. Rechtbank Den Haag 14 december 2017 (12 jarig meisje),ECLI:NL:RBDHA:2017:15467, korte inhoud
 29. Rechtbank Oost-Brabant 11 december 2017 (wraak op dochter),ECLI:NL:RBOBR:2017:6375, korte inhoud
 30. Rechtbank Den Haag 11 oktober 2017 (ongemaximeerde TBS), ECLI:NL:RBDHA:2017:11522, korte inhoud
 31. Rechtbank Rotterdam 16 augustus 2017 (telefoontirades op YouTube), ECLI:NL:RBROT:2017:6658, korte inhoud
 32. Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2017 (Hitlerbende), ECLI:NL:RBMNE:2017:4395, korte inhoud
 33. Rechtbank Midden-Nederland 8 augustus 2017 (vogelverschrikker), ECLI:NL:RBMNE:2017:4395, korte inhoud
 34. Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (filmpje Sylvana Simons), ECLI:NL:RBAMS:2017:3347, korte inhoud
 35. Rechtbank Gelderland 6 september 2016 (stalking ex en bedreiging zus), ECLI:NL:RBGEL:2016:4826, korte inhoud
 36. Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2016 (chantage met naaktfoto’s), ECLI:NL:RBMNE:2016:3872, korte inhoud
 37. Rechtbank Oost-Brabant 14 juni 2016 (megasupernieuws), ECLI:NL:RBOBR:2016:3083, korte inhoud
 38. Rechtbank Amsterdam 4 mei 2016 (bedreiging mediabedrijven), ECLI:NL:RBAMS:2016:3190, korte inhoud
 39. Rechtbank Gelderland 26 april 2016 (250x per dag), ECLI:NL:RBGEL:2016:2333, korte inhoud
 40. Gerechtshof Amsterdam 7 maart 2016 (Tanktechniek), ECLI:NL:GHAMS:2016:809, korte inhoud
 41. Gerechtshof Amsterdam 7 maart 2016 (Tanktechniek), ECLI:NL:GHAMS:2016:809, korte inhoud
 42. Rechtbank Noord-Holland 11 februari 2016 (bedreiging V&D), ECLI:NL:RBNHO:2016:1023, korte inhoud
 43. Rechtbank Den Haag 27 januari 2016 (bedreiging Universiteit Leiden), ECLI:NL:RBDHA:2016:681, korte inhoud
 44. Rechtbank Den Haag 22 april 2015 (bedreiging politie op FB), ECLI:NL:RBDHA:2015:4690, korte inhoud
 45. Rechtbank Midden-Nederland 23 januari 2015 (Zaak mini), ECLI:NL:RBMNE:2015:336, korte inhoud
 46. Rechtbank Den Haag 7 november 2014 (Geertje), ECLI:NL:RBDHA:2014:13583, korte inhoud
 47. Rechtbank Rotterdam 8 oktober 2014 (webcamsex), ECLI:NL:RBROT:2014:8074, korte inhoud
 48. Rechtbank Amsterdam 11 december 2013 (naar de tyfus), ECLI:NL:RBAMS:2013:8225, korte inhoud
 49. Hof ’s-Hertogenbosch 1 juli 2013 (rap op YouTube), ECLI:NL:GHSHE:2013:2628, korte inhoud
 50. Rechtbank ’s-Gravenhage 5 maart 2013 (bommelding), LJN BZ3281 (ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3281), korte inhoud
 51. Rechtbank Rotterdam 13 december 2012 (voorbedachte rade), LJN BY6119 (ECLI:NL:RBROT:2012:BY6119), korte inhoud
 52. Rechtbank 's-Hertogenbosch 24 augustus 2012 (nachtelijk internetverbod), LJN BX5364 (ECLI:NL:RBSHE:2012:BX5364), korte inhoud
 53. Rechtbank Middelburg 26 juli 2012 (dreigrap Wilders), LJN BX2749 (ECLI:NL:RBMID:2012:BX2749), korte inhoud
 54. Rechtbank Middelburg 28 juni 2012 (dreigtweets), LJN BW9843 (ECLI:NL:RBMID:2012:BW9843), korte inhoud
 55. Hoge Raad 22 mei 2012 (bedreiging Wilders), LJN BW6181 (ECLI:NL:HR:2012:BW6181), korte inhoud
 56. Rechtbank Rotterdam 19 april 2011 (Twitter-bedreiging), LJN BQ1814 (ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1814), korte inhoud
 57. Hof ’s-Gravenhage 9 maart 2011 (Maerlant College hoger beroep), LJN BP7080 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080), korte inhoud
 58. Rechtbank Breda 9 november 2010 (schoolshoot Breda), LJN BO3363 (ECLI:NL:RBBRE:2010:BO3363), korte inhoud
 59. Hof 's-Hertogenbosch 22 oktober 2010 (bedreiging Joustra), LJN BO1537 (ECLI:NL:GHSHE:2010:BO1537), korte inhoud
 60. Rechtbank Rotterdam 14 april 2010 (SQL injectie), LJN BM1172 (ECLI:NL:RBROT:2010:BM1172), korte inhoud
 61. Rechtbank 's-Gravenhage 2 april 2010 (Maerlant College), LJN BM1481 (ECLI:NL:RBSGR:2010:BM1481), korte inhoud
 62. Rechtbank Groningen 4 maart 2010 (belaging Hyves), LJN BL7961 (ECLI:NL:RBGRO:2010:BL7961), korte inhoud
 63. Rechtbank Amsterdam 30 januari 2013 (Anti-homo tweets), LJN BZ0575 (ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0575), korte inhoud
 64. Rechtbank Rotterdam 08 oktober 2014 (webcamsex), ECLI:NL:RBRT:2014:8074, korte inhoud