Tags

art. 3 -ecommerce richtlijn

  1. HvJ EU 25 oktober 2011 (eDate Advertising), C-509/09 en C-161/10, korte inhoud