Tags

art. 55 Wet wapens en munitie

  1. Rechtbank Midden-Nederland 26 augustus 2020 (uitmelken), ECLI:NL:RBMNE:2020:3467, korte inhoud
  2. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2019 (26Gavesac), ECLI:NL:RBROT:2019:5339, korte inhoud
  3. Rechtbank Overijssel 15 januari 2019 (Darkweb handel), ECLI:NL:RBOVE:2019:161, korte inhoud
  4. Rechtbank Rotterdam 2 november 2017 (voorbereiding terrorisme), ECLI:NL:RBROT:2017:8315, korte inhoud