Tags

art. 552 lid 1 Sv.

  1. Hoge Raad 14 april 2014 (geen beklag over strafrechtelijk ntd-bevel), ECLI:NL:HR:2014:908, korte inhoud