Tags

art. 6 richtlijn verkoop op afstand

  1. HvJ EU 15 april 2010 (Heinrich Heine), zaak C-511/08, korte inhoud