Tags

art. 6:193c bw

  1. Rechtbank Rotterdam 21 september 2016 (boete ontbindingsrecht), ECLI:NL:RBROT:2016:7231, korte inhoud
  2. College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 augustus 2015 (aanbieder SMS-diensten), ECLI:NL:CBB:2015:285, korte inhoud
  3. Rechtbank Amsterdam 19 december 2014 (nepprofielen op datingsites), ECLI:NL:RBAMS:2014:8769, korte inhoud
  4. Rechtbank Rotterdam 19 april 2012 (Artiq), LJN BW3358 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW3358), korte inhoud
  5. Rechtbank Rotterdam 14 juni 2012 (fotosessie), LJN BW8407 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW8407), korte inhoud