Tags

art. 7 databankenrichtlijn

  1. Hof van Justitie EU 18 oktober 2012 (Football Dataco v Sportradar, zaak C-173/11, korte inhoud
  2. Hof 's-Gravenhage 27 maart 2012, (Innoweb, Wegner ICT) LJN BW2216 (ECLI:NL:GHSGR:2012:BW2216), korte inhoud
  3. Hof ’s-Gravenhage 15 februari 2011 (Innoweb – Wegener), LJN BP7083 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7083), korte inhoud