Tags

art. 8.8 Wet handhaving consumentenbescherming

  1. College van Beroep voor het bedrijfsleven 5 november 2014 (doorverkoop van tickets), ECLI:NL:CBB:2014:412, korte inhoud