Tags

art.1:97 Wft

  1. Rechtbank Rotterdam 29 maart 2012 (Hypotheek Banque), LJN BW1744 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW1744), korte inhoud
  2. Voorzieningenrechter Rotterdam 12 februari 2010 (Verzekeringen Online), LJN BL3956 (ECLI:NL:RBROT:2010:BL3956), korte inhoud