Tags

art.17 wet op het notarisambt 7:401 BW

  1. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 oktober 2016 (Facebookvriend van notaris), ECLI:NL:GHSHE:2016:4685, korte inhoud