Tags

bewijs dat zelfstandig en onafhankelijk van de wil van de verdachte bestaat

  1. College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 juli 2010 (spamboete), LJN BN0534 (ECLI:NL:CBB:2010:BN0534), korte inhoud