Tags

boek9

  1. Hof Amsterdam 20 maart 2012, (Boek 9/ Delex) LJN BW0561 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0561), korte inhoud
  2. Rechtbank Amsterdam 20 maart 2012, (X v Parool) LJN BW0941 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BW0941), korte inhoud
  3. Hof Amsterdam 20 maart 2012 (Boek9 vs. DeLex), LJN BW0561 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BW0561), korte inhoud
  4. Voorzieningenrechter Amsterdam 1 september 2011 (DeLex tegen Boek9), LJN BR6490 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BR6490), korte inhoud