Tags

creditcardfraude

  1. Rechtbank Rotterdam 19 maart 2020 (malware), ECLI:NL:RBROT:2020:2395, korte inhoud
  2. Rechtbank Den Haag 28 oktober 2013 (creditcardfraude), ECLI:NL:RBDHA:2013:14321, korte inhoud
  3. Rechtbank Rotterdam 14 april 2010 (SQL injectie), LJN BM1172 (ECLI:NL:RBROT:2010:BM1172), korte inhoud