Tags

downloaden uit illegale bron

  1. Rechtbank Den Haag 5 september 2018 (uitlatingen bewindspersoon), ECLI:NL:RBDHA:2018:10645, korte inhoud
  2. Rechtbank Den Haag 14 januari 2015 (Thuiskopie-AMvB), ECLI:NL:RBDHA:2015:798, korte inhoud
  3. HvJ EU 10 april 2014 (ACI vs. Thuiskopie), zaaknr. C-435/12, korte inhoud
  4. Hof Amsterdam 15 januari 2013 (uitwerkingenboek), LJN BY8420 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BY8420), korte inhoud
  5. Hof 's-Gravenhage 15 november 2010 (ACI vs. Thuiskopie), LJN BO3982 (ECLI:NL:GHSGR:2010:BO3982), korte inhoud