Tags

geautomatiseerd werk

  1. Hoge Raad 17 december 2019 (afgetapt en opgenomen), ECLI:NL:HR:2019:1973, korte inhoud
  2. Hoge Raad 26 maart 2013 (Computervredebreuk beveiligde router), LJN BY9718 (ECLI:NL:PHR:2013:BY9718), korte inhoud
  3. Hof ’s-Gravenhage 9 maart 2011 (Maerlant College hoger beroep), LJN BP7080 (ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080), korte inhoud