Tags

gegevensdrager

  1. Hoge Raad 12 mei 2020 (Skydrive), ECLI:NL:HR:2020:799, korte inhoud
  2. Hoge Raad 13 september 2013 (beslag op gegevens in de cloud), ECLI:NL:HR:2013:BZ9958, korte inhoud
  3. Hoge Raad 27 april 2012 (koop van standaardsoftware), LJN BV1301 (ECLI:NL:HR:2012:BV1301), korte inhoud
  4. Rechtbank Maastricht 14 april 2010 (drie zedenfeiten), LJN BM1117 (ECLI:NL:RBMAA:2010:BM1117), korte inhoud