Tags

geheimhoudingsbeding

  1. Rechtbank Rotterdam 19 december 2014 (Steens tegen Stone), ECLI:NL:RBROT:2014:10701, korte inhoud
  2. Sector kanton Rechtbank Zwolle 26 april 2011 (spindel), LJN BQ2957 (ECLI:NL:RBZLY:2011:BQ2957), korte inhoud