Tags

inbeslaggenomen elektronische gegevensdragers

  1. Hoge Raad 4 april 2017 (onderzoek aan smartphone), ECLI:NL:HR:2017:584, korte inhoud