Tags

katvangers

  1. Rechtbank Rotterdam 9 mei 2019 (Market Place), ECLI:NL:RBROT:2019:4805, korte inhoud
  2. Rechtbank Amsterdam 21 februari 2013 (katvangers), ECLI:NL:RBAMS:2013:4187, korte inhoud
  3. Rechtbank Haarlem 8 september 2011 (pharming ING), LJN BS8878 (ECLI:NL:RBHAA:2011:BS8878), korte inhoud