Tags

ontbindingsrecht

  1. Rechtbank Rotterdam 9 juli 2020 (visumaanvraag), ECLI:NL:RBOBR:2020:3409, korte inhoud
  2. Rechtbank Rotterdam 7 december 2017 (administrative fee), ECLI:NL:RBROT:2017:9632, korte inhoud
  3. Rechtbank Rotterdam 21 september 2016 (boete ontbindingsrecht), ECLI:NL:RBROT:2016:7231, korte inhoud
  4. Kantonrechter Rb. Rotterdam te Dordrecht 18 april 2013 (T.O.M.), IT 1124, korte inhoud
  5. Sector kanton rechtbank Groningen 20 april 2011 (naamsvermelding op bedrijvensite), LJN BQ5238 (ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5238), korte inhoud
  6. Sector kanton Rechtbank Assen 15 maart 2011 (ontbinding vóór ontvangst), LJN BP8079 (ECLI:NL:RBASS:2011:BP8079), korte inhoud