Tags

rechtmatige verkrijger

  1. Hof van Justitie EU 3 juli 2012 (UsedSoft), zaak C-128/11, korte inhoud