Tags

screenshots

  1. Rechtbank Noord-Nederland 17 september 2019 (screenshots WhatsApp), ECLI:NL:RBNNE:2019:3915, korte inhoud
  2. Hof 's-Hertogenbosch 12 juni 2012 (screenshots geen bewijs), LJN BW8525 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BW8525), korte inhoud