Tags

telefonisch gesloten overeenkomst

  1. Rechtbank Rotterdam 4 april 2012 (Hillfresh vs. GR Holland), LJN BW0875 (ECLI:NL:RBROT:2012:BW0875), korte inhoud
  2. Sector kanton rechtbank Groningen 20 april 2011 (naamsvermelding op bedrijvensite), LJN BQ5238 (ECLI:NL:RBGRO:2011:BQ5238), korte inhoud