Tags

vergelijkende reclame

  1. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017 (Proximedia vs. Visualmedia), ECLI:NL:GHARL:2017:702, korte inhoud
  2. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 19 februari 2016 (autodealers), ECLI:NL:RBDHA:2016:1696, korte inhoud
  3. HvJ EU 11 juli 2013 (Belgian Electronic Sorting Technology vs. Visys), C-657/11, korte inhoud
  4. Hof 's-Hertogenbosch 10 april 2012 (Virtuele trombosedienst), LJN BW2293 (ECLI:NL:GHSHE:2012:BW2293), korte inhoud
  5. Rechtbank 's-Gravenhage 20 december 2010 (Tempur vs. Energy ), IEPT20101220, korte inhoud
  6. Voorzieningenrechter Amsterdam 25 maart 2010 (UPC-KPN), LJN BL9053 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9053), korte inhoud