Tags

wbp

  1. Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 juli 2012 (Education International), ECLI:NL:RBZLY:2012:BY2941, korte inhoud
  2. Hof ’s-Hertogenbosch 1 februari 2011 (Kleintje Muurkant Hof), LJN BP3921 (ECLI:NL:GHSHE:2011:BP3921), korte inhoud
  3. Rechtbank ’s-Gravenhage 28 oktober 2009 (UK Groningen), LJN BK1467 (ECLI:NL:RBSGR:2009:BK1467), korte inhoud