Raad van State 1 juni 2011 (homo’s in Egypte), LJN BQ7857 (ECLI:NL:RVS:2011:BQ7857)Raad van State 1 juni 2011 (homo’s in Egypte), ECLI:NL:RVS:2011:BQ7857, LJN BQ7857

Voormelde in2008 en 2010 op het internet gepubliceerde stukken geven in het bijzonder blijkvan negatieve aandacht van de Egyptische autoriteiten voor Hiv geïnfecteerdemannen. Hoewel daaruit ook blijkt dat als gevolg daarvan homoseksuelen meer inde negatieve aandacht van die autoriteiten zijn komen staan waarbij voorbeeldenworden gegeven van strafrechtelijke vervolging op grond van strafbepalingen dieniet expliciet op homoseksualiteit zien, kan daaruit noch uit voormeld op dewebsite allesovergay.nl gepubliceerd stuk zonder datum worden afgeleid dathomoseksuelen in Egypte systematisch worden vervolgd in de zin van hetVluchtelingenverdrag.


Categorieën: nocategory, Vreemdelingenrecht

Tags: , ,