Raad van State 26 september 2012 (bestemmingsplan boomkwekerij), LJN BX8246 (ECLI:NL:RVS:2012:BX8246)

Raad van State 26 september 2012 (bestemmingsplan boomkwekerij), ECLI:NL:RVS:2012:BX8246

Beroep tegen bestemmingsplan. Voor zover voor internetrecht van belang: Voor zover appellant stelt dat een niet-geanonimiseerde versie van de Nota Zienswijzen op internet is gepubliceerd, overweegt de Afdeling dat dit niet een gebrek is dat kan leiden tot vernietiging van het plan, nu dit gebrek geen invloed kan hebben op de inhoud daarvan. Dit beweerdelijke gebrek kan via het indienen van een klacht bij het College bescherming persoonsgegevens aan de orde worden gesteld. Voor zover de raad te kennen heeft gegeven dat een gepubliceerd exemplaar van de Inspraaknota per abuis niet is geanonimiseerd, wordt overwogen dat het bieden van inspraak geen deel uitmaakt van de in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geregelde bestemmingsplanprocedure. Het niet geanonimiseerd publiceren van de Inspraaknota heeft reeds daarom geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.

 

Categorie├źn: Bestuursrecht

Tags: , ,