Raad van State 27 december 2017 (Bluemay), ECLI:NL:RVS:2017:3571

Raad van State 27 december 2017 (Bluemay), ECLI:NL:RVS:2017:3571

De rechtbank heeft geoordeeld dat Ksa zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de

betaaldienstverlening van Curo aan Bluemay kan worden aangemerkt als ‘bevorderen’ in de zin van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wok. Met de betaaldiensten faciliteert Curo direct de deelname aan het kansspel.

Uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wok (Kamerstukken II 1963/64, 7603, nr. 3, blz. 11) blijkt dat voor het in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van deze wet opgenomen begrip ‘bevorderen’ aansluiting is gezocht bij artikel 2 van de Loterijwet 1905, die aan de Wok voorafging, en dat naast het eigenlijke bevorderen van deelneming aan kansspelen onder dit begrip mede wordt verstaan het daartoe in voorraad hebben van stukken voor openbaarmaking of verspreiding bestemd, zodat eerder en gemakkelijker kan worden optreden tegen tussenpersonen die vaak op grote schaal het publiek willen interesseren voor deelneming met name aan buitenlandse loterijen.

Anders dan de rechtbank is de Afdeling van oordeel dat de wetsgeschiedenis van de huidige Wok geen aanwijzingen bevat voor het oordeel dat de wetgever heeft bedoeld om in de Wok de strekking van het begrip ‘bevorderen’ ruimer te maken dan voormelde actieve vormen van bevorderen en om het aanbieden van betaaldiensten, waarbij geen sprake is van verdere activiteiten ten behoeve van de kansspelen, daaronder te laten vallen.

Categorieën: Bestuursrecht, Gokken op internet

Tags: , , , , , , ,