Raad van State 30 juni 2010 (kamerbemiddelen via internet), LJN BM9660 (ECLI:NL:RVS:2010:BM9660)Raad van State 30 juni 2010 (kamerbemiddelen via internet), ECLI:NL:RVS:2010:BM9660, LJN
**BM9660**

College van B&W van Amsterdam hadden aan wederpartij in deze procedure gelast het verlenen van bemiddeling bij het verkrijgen van woonruimte in Amsterdam te staken wegens het ontbreken van de vereiste vergunning. Wederpartij speurt het internet af naar advertenties waarin woningen en kamers in Amsterdam te huur worden aangeboden. Hij vermeldt de gegevens over de woningen in verkorte vorm op zijn website (www.NuAdam.nl). De gegevens van de woningaanbieder vermeldt hij daarbij niet. Woningzoekenden kunnen zijn website vinden via Google Ads en kunnen zich gratis bij hem aanmelden voor een sms-abonnementsdienst. Zij kunnen zich daar ook weer gratis voor afmelden. De abonnees ontvangen dagelijks maximaal twee sms-berichten met de gegevens van een te huur aangeboden woning of kamer in Amsterdam en met de contactgegevens van de desbetreffende woningaanbieders.


Voor beantwoording van de vraag of wordt bemiddeld in de zin van de verordening wordt als maatstaf gekozen het al dan niet bestaan van een bemiddelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 7:425 BW.


In casu handelt wederpartij niet in opdracht van een of meer woningaanbieders. Wederpartij geeft tegen betaling per sms informatie aan woning- en kamerzoekenden. Of een overeenkomst tussen woningaanbieder en woningzoekende tot stand komt, onttrekt zich aan zijn gezichtsveld. Terecht heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat een tussenpersoon recht heeft op loon zodra door zijn bemiddeling een overeenkomst is tot stand gekomen en dat dit, nu de werkzaamheden van wederpartij niet gericht zijn op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen de woningaanbieder en woning- of kamerzoekenden, niet aan de orde is.


Categorie├źn: Bestuursrecht, nocategory

Tags: , , , , , , ,