Raad van State 6 september 2017 (winjouwdroomvilla), ECLI:NL:RVS:2017:2394

Raad van State 6 september 2017 (winjouwdroomvilla), ECLI:NL:RVS:2017:2394

De rechtbank heeft een aantal handelingen uit het boeterapport genoemd waaruit blijkt dat appellanten zich samen hebben gepresenteerd als organisatoren van de loterij. Zo stond op de website www.winjouwdroomvilla.nl op 13 december 2013 onder meer vermeld: “Wij (…) hebben besloten onze villa te verloten”, “Waarom wij dit doen?” en “Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk contact met ons opnemen?”. Onderaan voormelde website stonden appellanten steeds samen vermeld als contactpersoon. Voorts hebben zij gezamenlijk een interview gegeven in onder meer een nationaal televisieprogramma. De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat uit deze handelingen – die zij overigens niet inhoudelijk hebben betwist – reeds blijkt dat appellanten beiden de loterij hebben opgezet en uitgevoerd. Voorts blijkt uit deze handelingen dat zij, ieder voor zich, alle bestanddelen van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok hebben vervuld. Daarmee zijn zij plegers van de overtreding van dit artikel van de Wok, die bestaat uit het organiseren van de loterij voor de Zuid-Afrikaanse villa, zonder dat daartoe een vergunning is verleend. Anders dan appellanten menen, is overigens ook sprake van medeplegen, nu het gaat om twee personen die ieder voor zich de bestanddelen van een overtreding hebben vervuld en deze personen bij het begaan van de overtreding bewust hebben samengewerkt en deze gezamenlijk hebben uitgevoerd. De rechtbank heeft daarom terecht achterwege gelaten nader te concretiseren wie welke specifieke handelingen heeft verricht.

Dit betekent dat de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat appellanten overtreders zijn van artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wok en dat de kansspelautoriteit bevoegd was hen een boete op te leggen voor het niet naleven van die bepaling. Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat het oordeel van de rechtbank in strijd is met artikel 6, tweede lid, van het EVRM en de daarin vervatte onschuldpresumptie.

Categorieën: Bestuursrecht, Eerlijk proces, Gokken op internet

Tags: , , ,