Raad van State 8 september 2010 (Universiteitsblad Groningen), LJN BN6172 (ECLI:NL:RVS:2010:BN6172)Raad van State 8 september 2010 (Universiteitsblad Groningen), ECLI:NL:RVS:2010:BN6172, LJN BN6172


De verwerking van de persoonsgegevens van appellant in het krantenbericht heeft naar het oordeel van de Afdeling plaatsgevonden voor journalistieke doeleinden. Zij betrekt daarbij dat het artikel is geschreven door een persbureau, dat het is verschenen in verscheidene hogeschool- en universiteitskranten, dat in het artikel een onderwerp van maatschappelijke strekking aan de orde wordt gesteld en dat na de publicatie de mogelijkheid bestond op het artikel te reageren. Derhalve is op deze verwerking artikel 3, eerste lid, van de Wbp van toepassing.
Ook de plaatsing van het krantenbericht in het online-archief op de site van de Universiteitskrant is aan te merken als een verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden als bedoeld in deze bepaling.De beslissing van het College van Bestuur van de RUG (als verantwoordelijke in de zin van de Wbp) op een verzoek om verwerking van de betreffende persoonsgegevens te beëindigen wordt aangemerkt als een besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, van de Awb.


Het belang van een betrouwbaar en representatief archief rechtvaardigt de verwerking van zijn persoonsgegevens in het licht van de artikelen 6, 8, aanhef en onder f, 10, eerste lid, en 11, eerste lid van de Wbp. Voor zover appellant heeft aangevoerd dat zijn recht op bescherming van zijn persoonsgegevens en zijn privéleven als gewaarborgd in artikel 8 van het EVRM, artikel 9 van de Privacyrichtlijn en artikel 8, onder f, van de Wbp, wordt geschonden, overweegt de Afdeling dat gezien de beperkte aard van de mededelingen die over [appellant] met zijn instemming in het betreffende artikel in de Universiteitskrant zijn gedaan, zijn belang niet zodanig zwaar weegt dat het zou moeten prevaleren boven de belangen van de vrijheid van meningsuiting en de betrouwbaarheid en representativiteit van het archief.


Categorie├źn: Archief, Bestuursrecht, nocategory, Pers, Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,