Raad van State 9 juli 2003 (tracébesluit), LJN AH9396. (ECLI:NL:RVS:2003:AH9396)
Raad van State 9 juli 2003 (tracébesluit), LJN AH9396. (ECLI:NL:RVS:2003:AH9396)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, (hierna te noemen: de Staatssecretaris) heeft op grond van artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet op 12 maart 2002 vastgesteld het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute (hierna te noemen: het tracébesluit).


Categorieën: nocategory