Rechtbank Alkmaar 1 september 2011 (WIA-werk in webwinkel), LJN BR7107 (ECLI:NL:CRVB:2011:BR7107)Rechtbank Alkmaar 1 september 2011 (WIA-werk in webwinkel), ECLI:NL:CRVB:2011:BR7107, LJN BR7107


WIA-uitkeringsgerechtigde heeft ondersteunende activiteiten verricht in de webwinkel van zijn partner. Verweerder UWV heeft eiser een boete opgelegd, waartegen eiser in beroep komt.


Verweerder is bij de schatting uitgegaan van de informatie op internet, de gegevens die van de Belastingdienst zijn verkregen, de door eiser en zijn partner afgelegde verklaringen en de waarnemingen van de inspecteur tijdens een huisbezoek van 23 maart 2009. Conclusie: het is onbekend wat het aandeel van eiser is in de webwinkel. Er is alleen bekend dat eiser de helpdesk bemand tijdens de werkuren van zijn partner. Besluit om 50% van de winst te korten op de WIA-uitkering. De bezwaararbeidsdeskundige is van mening dat alleen al gelet op de bereikbaarheid, telefonisch dan wel via de website, van 12.00 tot 20.00 uur en de werkzaamheden van de tot 18.00 uur, er iemand anders naast de partner beschikbaar moet zijn. Daarnaast neemt eiser ook bestellingen in ontvangst tijdens de werktijden van zijn partner. Een aandeel van 50% in de winst komt hem dan ook alleszins redelijk voor. Gelet op de feitelijke beschikbaarheid van eiser had volgens de bezwaararbeidsdeskundige ook van een aandeel van 75% (6 van de 8 openingsuren van de webwinkel) uit kunnen worden gegaan. De rechtbank is van oordeel dat verweerder voldoende onderzoek heeft gedaan naar de omvang van het verzwegen inkomen. Verweerder heeft informatie ingewonnen bij en verkregen van de Belastingdienst. Ook heeft verweerder informatie ingewonnen bij eiser en zijn partner. Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat op basis van de verkregen gegevens de omvang van het verzwegen inkomen van eiser niet kan worden vastgesteld, zodat verweerder bevoegd was dit inkomen op een redelijke wijze te schatten. De rechtbank acht de door de bezwaararbeidsdeskundige toegekende loonwaarde niet onjuist en afdoende gemotiveerd. Eiser heeft de juistheid van die schatting niet met ondubbelzinnige, concrete en verifieerbare inkomensgegevens weerlegd. Uit de beschikbare medische gegevens is niet gebleken dat eiser vanwege zijn psychische klachten niet in staat was thuis werkzaamheden te verrichten.


Categorie├źn: nocategory, Sociaal zekerheidsrecht

Tags: , , , ,