Rechtbank Alkmaar 14 februari 2012 (ontuchtige handeling), LJN BV5545 (ECLI:NL:RBALK:2012:BV5545)Rechtbank Alkmaar 14 februari 2012 (ontuchtige handeling), ECLI:NL:RBALK:2012:BV5545, LJN BV5545

Een ontuchtige handeling in de zin van art. 248a Sr. is een handeling van seksuele aard die in strijd is met de in de Nederlandse maatschappij geldende sociaal-ethische norm. Het laten maken van naaktfoto’s, hoeft op zichzelf genomen nog geen ontuchtige handelingen op te leveren. De omstandigheden waaronder de foto’s in het onderhavige geval tot stand zijn gekomen, waarbij verdachte als volwassen man en onder valse voorwendselen een minderjarig meisje naakt in seksueel getinte poses heeft laten poseren, is echter wel degelijk aan te merken als strijdig met de sociaal-ethische norm en dus ontuchtig.

Verdachte, een man van ruim veertig jaar oud, heeft zich op internet voorgedaan als een meisje van vijftien of zestien jaar oud en heeft in die hoedanigheid contact gelegd met een aantal minderjarige meisjes. In het contact met de meisjes heeft hij hun vertrouwen gewonnen, zodanig dat zij verliefd werden op zijn alter ego en er een ‘relatie’ ontstond. Tijdens intensieve chatcontacten heeft hij de meisjes, van wie hij wist dat zij nog geen achttien waren, ertoe overgehaald zich uit te kleden voor de webcam en seksuele handelingen met zichzelf te verrichten, dan wel om hier foto’s en filmpjes van te maken en die naar hem toe te sturen. In één geval is bewezen verklaard dat hij de afbeeldingen op zijn computer heeft opgeslagen, waarmee hij zich schuldig heeft gemaakt aan het bezit van kinderporno. Voorts heeft hij via MSN- en sms-contact geprobeerd met een van de meisjes een ontmoeting te arrangeren, met het kennelijke doel ontuchtige handelingen met haar te verrichten (‘grooming’). Bij een ander meisje is het tot daadwerkelijke ontmoetingen gekomen, waarbij verdachte zich presenteerde als de vader van de ‘vriendin’ van het slachtoffer. Hierbij heeft verdachte verregaande seksuele handelingen met het slachtoffer gepleegd. Verdachte heeft bovendien een aanzienlijke hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen in zijn bezit gehad.

Volgt veroordeling tot 10 maanden gevangenisstraf en voorwaardelijke TBS, met als bijzondere voorwaarde dat de terbeschikkinggestelde openheid van zaken geeft ten aanzien van zijn internetgebruik en zich houdt aan de aanwijzingen van de behandelaren en reclassering ten aanzien van het gebruik.


Categorieën: Chat, Foto's, Grooming, Identiteitsfraude, Kinderporno, nocategory, Webcam, Zedendelicten

Tags: , , , , , , , , , , ,