Rechtbank Alkmaar 17 maart 2011 (leeftijd bij kinderporno), LJN BP8253 (ECLI:NL:RBALK:2011:BP8253)Rechtbank Alkmaar 17 maart 2011 (leeftijd bij kinderporno), ECLI:NL:RBALK:2011:BP8253, LJN BP8253

Het gaat bij de strafbaarstelling van kinderporno dus om de bescherming tegen schade aan kinderen in het algemeen. De indruk van de leeftijd die een afbeelding van een kind oproept is daarbij belangrijker dan de werkelijke leeftijd. Deze uitleg past ook bij de strekking van de wet, namelijk zoveel mogelijk de seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan; kinderen in het algemeen moeten worden beschermd tegen de productie en verspreiding van kinderporno en de exploitatie daarvan. Dat er een commerciële markt is voor pornografische afbeeldingen van minderjarige kinderen blijkt wel uit het onderzoek in deze zaak. De verdachte heeft – ook ter zitting – verklaard dat er op internet veel vraag bleek te zijn naar afbeeldingen van (jonge) meisjes. De namen van de door verdachte geëxploiteerde sites speelden op deze vraag in. Het is juist deze markt die door de strafbaarstelling wordt bestreden.
Dat een 16- of 17-jarig kind toestemming heeft gegeven voor het maken van de afbeelding en de verspreiding ervan, kan aan het voorgaande niet afdoen. Een minderjarige, ook een minderjarige van genoemde leeftijd, wordt geacht de gevolgen van deze instemming (nog) niet geheel te kunnen overzien. Van algemene bekendheid is verder dat als een foto eenmaal op het internet is verspreid, het nagenoeg onmogelijk is om deze later weer te verwijderen.
De wetgever heeft zich eveneens de vraag gesteld of een verdachte vrijuit zou moeten gaan, indien hij (al dan niet later) kan aantonen dat het op de afbeelding gaat om een persoon die ouder is dan 17 jaar. Die vraag is uitdrukkelijk ontkennend beantwoord (TK 2001-2002, 27745, nr. 6, blz. 8-9) met de uitleg dat het erom gaat de schadelijkheid van een subcultuur met een markt voor kinderporno te bestrijden.


Met andere woorden, als het desbetreffende kind ten tijde van het maken van de foto feitelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is altijd sprake van kinderporno. In dat kader komt aan de feitelijke leeftijd, indien vastgesteld, dus wel betekenis toe.Categorieën: Kinderporno, nocategory

Tags: , , , , , ,