Rechtbank Alkmaar 27 april 2011 (De Nollen), LJN BQ2734 (ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2734)Rechtbank Alkmaar 27 april 2011 (De Nollen), ECLI:NL:RBALK:2011:BQ2734, LJN BQ2734

Conflict tussen door overleden kunstenaar opgerichte Stichting De Nollen (gedaagde) en de erven (eisers). Voor internetrecht van belang: Uit diverse stukken, waaronder briefpapier dat de Stichting gedurende een reeks van jaren heeft gebruikt, blijkt dat de Stichting en niet de erven in de loop der jaren onder de domeinnaam www.hetnollenproject.nl naar buiten zijn getreden. De domeinnaam is in 2001 op naam van eiser geregistreerd, maar vanaf die registratie tot aan het moment waarop de erven en de Stichting onenigheid kregen uitsluitend door en ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting gebruikt. Aangenomen moet op die grond worden dat de site door de kunstenaar -die binnen De Nollen de artistieke leiding had- is opgericht met het doel om duurzaam dienstbaar te zijn aan het promoten van het Nollenproject en dat de registratie op naam van zijn zoon in dat teken heeft gestaan.
Het begrip Nollenproject wordt mede gebruikt om De Nollen als kunstproject aan te duiden. Die status dient door de erven in die zin te worden gerespecteerd dat het hen niet vrijstaat om zonder toestemming van de Stichting een eigen website onder die domeinnaam te hangen. Daarvoor is mede redengevend dat evident is dat de thans bestaande situatie tot verwarring kan leiden. Dat geldt ook voor het gebruik van de domeinnamen www.stichtingdenollen.nl en www.nollenproject.nl, die nauwelijks afwijken van de naam waaronder de Stichting naar buiten treedt, respectievelijk de domeinnaam www.hetnollenproject.nl, welk gebruik er overduidelijk op is gericht om publiek dat informatie zoekt over het Nollenproject naar de website van de erven te leiden. Het staat de erven uiteraard vrij om bij het bespreken van het leven van hun vader te berichten over De Nollen, maar alleen zolang zij de positie van de Stichting als beheerder en exploitant van De Nollen daarbij respecteren.


Categorie├źn: Domeinnamenrecht, nocategory

Tags: ,