Rechtbank Alkmaar 3 augustus 2011 (Zeefdruk), LJN BR4987 (ECLI:NL:RBALK:2011:BR4987)Rechtbank Alkmaar 3 augustus 2011 (Zeefdruk), ECLI:NL:RBALK:2011:BR4987, LJN BR4987

Gedaagde Silk Screen heeft een boek waar eiser Bürhmann het auteursrecht op heeft op haar website openbaar gemaakt. Silk Screen heeft om toestemming verzocht en heeft die toestemming mondeling verkregen, van de zeefdrukafdeling van Bürhmann. In de copyright-notice voor in het boek staat dat schriftelijke toestemming vereist is. Bovendien was het boek bestemd voor de promotie van Bürhmann en aan Bürhmann zou een impliciete exclusieve licentie verstrekt zijn om de tekst in elke denkbare vorm voor dat doel te gebruiken. Nu het gebruik van het boek op de website van Silk Screen niet binnen dat doel valt heeft Silk Screen onvoldoende zorgvuldig gehandeld. Het feit dat Silk Screen, nadat eiser haar wees op de inbreuk, het boek direct heeft verwijderd van haar website heeft geen invloed op de beantwoording van de vraag of destijds zorgvuldig is gehandeld.


Ten aanzien van de immateriële schade: vast is komen te staan dat er typefouten zaten in de versie van het boek op de website van Silk Screen, het is niet duidelijk of de naam van eiser was weggehaald. Nu eiser zich op het standpunt heeft gesteld dat zijn naam ontbrak, kan niet worden volgehouden dat eiser door de typefouten in zijn eer en goede naam is aangetast. Nu evenmin is komen vast te staan dat de naam van eiser door Silk Screen is verwijderd, moet de gevorderde vergoeding van immateriële schade worden afgewezen.


De rechtbank zal de schade schatten op basis van het bepaalde in artikel 6:97 BW. Hierbij wordt als leidraad genomen de situatie waarin publicatie van het boek door Silk Screen niet onrechtmatig zou zijn geschied en de vraag welke vergoeding eiser dan bij Silk Screen had kunnen bedingen.


Categorieën: Auteursrecht, Boeken, Immateriële schadevergoeding, nocategory

Tags: , , , ,