Rechtbank Almelo 11 maart 2002 (internetautomaten in cafetaria), LJN AE4559 (ECLI:NL:RBALM:2002:AE4559)
Rechtbank Almelo 11 maart 2002 (internetautomaten in cafetaria), LJN AE4559 (ECLI:NL:RBALM:2002:AE4559)

Internetautomaten in cafetaria in casu aan te merken als speelautomaten Bestuursdwangaanzegging tot verwijdering van internetautomaten uit cafetaria wegens strijd met APV. Art 2.3.3.1 APV bepaalt dat zonder vergunning van de burgemeester geen speelgelegenheid geëxploiteerd mag worden. In de cafetaria blijken twee monitoren te staan, die permanent zijn aangesloten op het internet. Op deze monitoren kunnen bezoekers door middel van een aan de kassa op te laden chipkaart deelnemen aan op het internet aangeboden kansspelen. Gelet op hetgeen omtrent de opstelling en gebruiksmogelijkheden van de twee betreffende internetaansluitingen in de zaak van eiseres is gebleken, gaat het daarbij naar het oordeel van de rechtbank niet om gewone internetcomputers waarop de klanten naar wens allerlei internetsites kunnen bezoeken, maar staan de internetcomputers door middel van een ‘dwingend’ openingsbeeld vast ingesteld op één of enkele buitenlandse goksite(s). Om op die goksites te kunnen spelen is een digitale kaart nodig die in de zaak van eiseres kan worden opgeladen. De kosten van het opladen van de kaart worden ter plekke contant afgerekend. Na het spelen wordt het eventuele saldo door eiseres weer contant met de klant afgerekend. Eiseres deelt voor 40% mee in de door de exploitant/gokprovider behaalde winst. De kaarten blijven in de zaak. Er kan niet met eigen creditcards via de internetcomputers worden gespeeld. De gebruiksmogelijkheden van de in de zaak van eiseres aanwezige computers wijken dan ook sterk af van de internetcomputers in een openbare bibliotheek waar mensen vrij op het internet kunnen surfen tegen vergoeding van de telefoonkosten. De rechtbank is van oordeel dat de internetcomputers in de cafetaria van eiseres dienen te worden aangemerkt als speelautomaten, zodat door de plaatsing van deze internetcomputers in de inrichting sprake is van een speelgelegenheid in de zin van de APV, en dat bij gebrek aan een daarvoor verleende vergunning wordt gehandeld in strijd met dat artikel. Verweerder was derhalve bevoegd daartegen handhavend op te treden. Burgemeester van de gemeente Almelo, verweerder. mr. M.L.J. Koopmans


Categorieën: Gokken op internet, nocategory