Rechtbank Almelo 15 januari 2013 (BRN), LJN BY8479 (ECLI:NL:RBONE:2013:BY8479)Rechtbank Almelo 15 januari 2013 (BRN), ECLI:NL:RBONE:2013:BY8479, LJN BY8479

Heeft gedaagde met de door eiser BRN uitlatingen en publicaties op zijn LinkedIn- en facebookaccount onrechtmatig gehandeld jegens BRN?


Nu gedaagde niet heeft kunnen onderbouwen dat de door hem op internet over BRN gepubliceerde informatie op tenminste door hem zelf ervaren feiten berust, en BRN voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de publicatie haar in zakelijk opzicht schade berokkent dan wel zal berokkenen, betekent dit naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat gedaagde met de door hem op internet geplaatste uitingen en publicaties onrechtmatig handelt jegens BRN.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,