Rechtbank Almelo 2 maart 2011 (Technisch Personeel Oost), LJN BP9493 (ECLI:NL:RBALM:2011:BP9493)Rechtbank Almelo 2 maart 2011 (Technisch Personeel Oost), ECLI:NL:RBALM:2011:BP9493, LJN BP9493


Volgens gedaagde Twenteflex jegens eiser TPO onrechtmatig heeft gehandeld door, met gebruikmaking van de domeinnaam ‘www.technischpersoneeloost.nl’, die nagenoeg gelijk was aan de handelsnaam van TPO (namelijk Technisch Personeel Oost) klanten door te linken naar haar eigen website www.twenteflex.nl. In navolging van eerdere jurisprudentie (Gerechtshof Den Haag, 9 maart 2010; ECLI:NL:RBALM:2011:BP9493, LJN: BL7683 (gefelicitaart)) is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van een domeinnaam, die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de handelsnaam van een ander, die met die handelsnaam een zekere bekendheid heeft verworven, teneinde daardoor bezoekers door te linken naar de eigen website, jegens die ander onrechtmatig is.


De door TPO gestelde onrechtmatige daad is in dit geding daarmee komen vast te staan. Daaraan kan niet afdoen dat, zoals Twenteflex heeft aangevoerd, eventuele schade valt toe te rekenen aan eigen schuld van TPO zelf, die immers weliswaar voor haar onderneming de domeinnaam ‘www.tpoost.nl’ heeft geregistreerd, maar daarbij sinds haar oprichting in 2001 kennelijk geen belang had om daarnaast ook als domeinnaam te registreren ‘www.technischpersoneeloost.nl’, hoewel zij dat gemakkelijk had kunnen doen. Eigen schuld aan de zijde van TPO, zoals door Twenteflex gesteld, zou wel kunnen meewegen bij de vaststelling van de hoogte van eventuele schadevergoeding, maar aan die beoordeling komt de rechtbank niet toe omdat geen schade kan worden vastgesteld (omdat die onvoldoende was onderbouwd).


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, Hoogte schadevergoeding, nocategory

Tags: , , , , ,