Rechtbank Almelo 20 juni 2012 (Hotel Group), LJN BW9075 (ECLI:NL:RBALM:2012:BW9075)Rechtbank Almelo 20 juni 2012 (Hotel Group), ECLI:NL:RBALM:2012:BW9075, LJN BW9075

Uiting die gedaagde meermalen op internet heeft geplaatst is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter suggestief, grievend en zeer verstrekkend. Het staat gedaagde vrij zich negatief uit te laten over de handelspraktijken van Hotel Group c.s. Hij geeft daarmee uiting aan zijn mening. Zijn vrijheid om zijn mening te uiten gaat echter niet zo ver dat hij Hotel Group c.s. van het misdrijf oplichting mag beschuldigen, zonder dat daartoe een toereikende feitelijke grondslag bestaat. Gedaagde heeft ter zitting geen enkele onderbouwing gegeven van zijn stelling dat voornoemde door hem geplaatste uitingen berusten op feiten.


Daarbij is voorts van belang dat gedaagde heeft gehandeld in de hoedanigheid van journalist. De lezer zal daarom eerder aannemen dat de door gedaagde gedane beweringen en gebezigde kwalificaties gegrond zullen zijn dan wanneer het gaat om beweringen en kwalificaties geuit op persoonlijke titel. Van een journalist mag worden verwacht dat hij een grote mate van zorgvuldigheid betracht, waarbij dient te worden gewaakt tegen nodeloos grievende uitlatingen, verdraaiing van de feiten, ongefundeerde verdachtmakingen of schending van het recht van wederhoor.


Categorie├źn: Journalist, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,