Rechtbank Almelo 21 december 2011 (wielrennende ex-stratenmaker), LJN BV0428 (ECLI:NL:RBALM:2011:BV0428)
Rechtbank Almelo 21 december 2011 (wielrennende ex-stratenmaker), LJN BV0428, korte inhoud (ECLI:NL:RBALM:2011:BV0428)

Letselschade; terugvordering uitgekeerde voorschotten op grond van onrechtmatige daad dan wel onverschuldigde betaling. AEGON heeft feitenonderzoek op internet uitgevoerd. Uit het internet onderzoek (Google.com en Hyves-pagina) door AEGON is gebleken dat gedaagde – anders dan hij beweerde – tot de nodige activiteiten in staat is gebleken, zodanig dat loonvormende werkzaamheden door hem hadden kunnen worden verricht en naar het oordeel van de rechtbank wel van zodanige omvang dat niet (meer) van verlies van arbeidsvermogen zou behoeven te worden gesproken. Geen sprake van onrechtmatige daad, wel van onverschuldigde betaling die tot terugvordering aanleiding geeft. Rechtbank gaat over tot begroting van het in dit kader terug te vorderen bedrag; artikel 612 Rv.


Categorie├źn: nocategory