Rechtbank Almelo 22 maart 2012 (Klikgebit), LJN BV9794 (ECLI:NL:RBALM:2012:BV9794)Rechtbank Almelo 22 maart 2012 (Klikgebit), ECLI:NL:RBALM:2012:BV9794, LJN BV9794

Conflict tussen eiser, houder van onder andere “klikgebitineendag.nl” en gedaagde samenwerkende tandartsen, houdervan “klikgebitbinneneendag.nl”.


Samenwerkende Tandartsen Almelo treedt als onderneming slechts onder deze naam naar buiten. Verder staat vast dat zij de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’, die is geregistreerd, slechts gebruikt om potentiële klanten naar haar website te leiden. Op de website wordt het de bezoeker meteen duidelijk dat het de onderneming Samenwerkende Tandartsen Almelo is die een product aanbiedt.


De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat onder deze omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ wordt aldus immers niet gebruikt ter aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. Hierop stuit de vordering, voor zover gegrond op artikel 5 HNW reeds af.


Uitgangspunt is dat het profiteren van andermans inspanningen en de resultaten daarvan op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan echter anders zijn wanneer het gaat om het gebruik van een teken dat gelijkenis vertoont met de handels- of domeinnaam van een ander en het publiek daardoor in verwarring wordt gebracht. Van handelsnaamgebruik van de namen ‘Klikgebitin1dag’ en ‘Klikgebitineendag’ en de domeinnamen ‘klikgebitin1dag.nl’ en ‘klikgebitineendag.nl’ is geen sprake, zodat Samenwerkende Tandartsen met het gebruik van de domeinnaam ‘klikgebitbinneneendag.nl’ in die zin niet onrechtmatig handelt jegens eiseres.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , ,