Rechtbank Almelo 25 januari 2006 (voetbalwedstrijd Heracles-PSV), LJN AV0612 (ECLI:NL:RBALM:2006:AV0612)
Rechtbank Almelo 25 januari 2006 (voetbalwedstrijd Heracles-PSV), LJN AV0612 (ECLI:NL:RBALM:2006:AV0612)

noodverordening gemeente Almelo rond voetbalwedstrijd Heracles-PSV. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerder in het onderhavige geval zijn bevoegdheden te buiten gegaan, is zijn optreden op een groot aantal punten onrechtmatig en levert dit een duidelijke schending op van de grondrechten van eisers. De noodverordening die verweerder aan de bestuurlijke ophouding ten grondslag heeft gelegd, was op 13 augustus 2005 niet in werking, overigens in strijd met de Gemeentewet en bevatte niet de voorwaarden die bestuurlijke ophouding mogelijk maken. Het besluit tot bestuurlijke ophouding is verder onrechtmatig omdat het onjuist is geformuleerd, er geen sprake was van een overtreding die ophouding rechtvaardigde en het besluit feitelijke onjuistheden bevat. Ten slotte is ook de uitvoering van het besluit tot ophouding onrechtmatig geweest omdat een voorafgaande waarschuwing ontbrak en ten onrechte gegevens zijn geregistreerd. Wegens de onterechte bestuurlijke ophouding gedurende anderhalf uur wordt eisers een schadevergoeding naar billijkheid van 95 euro p.p. toegekend


Categorie├źn: Internet als ondersteunende informatiebron, nocategory